کلید محافظ برق

کلید محافظ برق

سوئیچ ایمنی یا محافظ برق وسیله ای است که در صورت تشخیص عیب الکتریکی به سرعت جریان برق را قطع می کند تا خطر آتش سوزی ناشی از برق، برق گرفتگی، جراحت و مرگ را به حداقل برساند.

طبق قانون، کلیدهای ایمنی محافظ نقاط برق و مدارهای روشنایی باید در تمام خانه‌های جدید و ساختمان‌هایی که مدارهای الکتریکی تغییر یا اضافه شده‌اند نصب شوند.

کلید محافظ برای پریزهای برق تامین کننده برق اتاق ها یا محل های مشابه نیز مورد نیاز است.

برای اطلاع بیشتر از کلید محافظ برق با ما تماس بگیرید. نورجم