استان تهران، منطقه ۱۳، شهرستان شهریار، بخش جوقین، شهر فردوسیه محله فردوس، کوچه بهار( ۲۶) خیابان گلستان شمالی، پلاک ۲۲، طبقه همکف

کد پستی ۳۳۵۶۷۷۱۲۶۱

۰۹۱۲۱۹۴۹۷۰۱

 info@noorjam.com